MT-Byggteknikk har inngått avtale med byggherre TOBB/ ForrBo

TOBB/ ForrBo har inngått avtale med MT-Byggteknikk om å bygge 36 borettslagsleiligheter i Fosslia L2 på Stjørdal. I tillegg er det inngått opsjonsavtale for bygging av L1 som er i tilsvarende størrelse som L2.

Etter en konstruktiv samspillfase har MT-Byggteknikk i samarbeid med byggherre og våre UE nøye gått gjennom prosjektet, og optimalisert bygget med tilhørende tekniske installasjoner.

Vi kan tilby et bygg med passivhusstandard og smarthusstyring på tekniske anlegg. Dette vil gi lave energikostnader og økt bokomfort.

Totalt BRA 2203 m2. Leilighetene har størrelse fra 27 m2 – 87 m2. Parkeringskjeller med egne P-plasser og boder, for hver leilighet.

Salget av leiligheter er i gang, og forventet gravestart er rundt årsskiftet 2020/ 21.