Næringsbygg
Leilighetsbygg
Betongkonstruksjoner
Alt – som avtalt