Høytidelig markering av anleggsstart for Sutterøy trafostasjon

Konsernleder for Tensio TN og Ordføreren i Stjørdal var med for å kaste glans over markeringen! Det samme kan sies om MT’s egen konsernleder, i tillegg til vår dyktige prosjektleder og anleggsleder.

Vi i MT er utrolig fornøyd med å ha bidratt i en lengre samspillsfase, som til slutt bunnet ut i anleggsstart i dag. – Og da for et anlegg med stor kompleksitet. MT har ivaretatt prosjekteringsledelsen frem til anleggsstart, i tett samarbeid med en konstruktiv byggherre og våre dyktige underentreprenører, og vi kunne i går stolt konstatere at første graveskuffe ble tatt!

Vi vil særskilt takke byggherre for tilliten de har vist oss i utviklingsfasen, og etter signering av endelig avtale frem til dagens anleggsstart!
Nå ser vi frem til en spennende utførelsesfase i tett samarbeid med byggherre, og våre underentreprenører.

Vi har som alltid valgt å benytte mest mulig lokale underleverandører. Dette fordi vi ønsker å bidra til lokal verdiskapning og kompetansebygging!
MT er særs opptatt av å styrke lokale aktører og samarbeid, slik at vi i fellesskap er rustet til stadig nye komplekse prosjekter!

Anleggsperioden forventes avsluttet sommeren 2022.

MT – ALT som avtalt!