MT-Byggteknikk AS ble etablert i 2005, og er i dag en del av konsernet MT-Gruppen AS. Bedriftens hovedkontor, lager og verksted er lokalisert i egne moderne lokaler på Sutterøy industriområde på Stjørdal. På folkemunne omtales totalentreprenørvirksomheten kun som MT.

Vi er i dag ca. 55 faste ansatte, de fleste med fagbrev i tømrer og betongfagene. Vi er godkjent lærlingebedrift og har pt. 5 lærlinger ansatt.

Vår administrasjon har solid erfaring og bred kompetanse på prosjektering, prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeplassledelse.

Vi har gode samarbeidspartnere på både gjennomførings- og rådgiversiden, hvor vi samlet kan tilby komplette leveranser på de aller fleste typer prosjekt.

Vi tar på oss de fleste typer oppdrag innenfor bygg og anlegg, her kan nevnes:

 • Totalentrepriser
 • Samspillentrepriser
 • Delte entrepriser
 • Betongarbeider/ konstruksjoner/ anlegg. Her nevnes: Broer, kulverter, tunnelportaler, grunnmurer, støttemurer etc.
 • Mur-, puss- og flisarbeider
 • Betongrehabilitering, injisering, karbonforsterkning og de fleste typer av spesialarbeider
 • Kjerneboring og betongsaging
 • Offentlige bygg, bla. barnehager, skoler, helsebygg, bolig etc.
 • Næringsbygg
 • Boligbygg/enebolig/ leiligheter/ blokker
 • Mobilkran med fast kranfører

 

Forutsigbar

Fordi vi gir ikke kundene våre overraskelser og leverer rett kvalitet, til avtalt pris og tid!

 

Løsningsorientert

Fordi vi alltid ønsker å finne den smarteste løsningen for kunden. Vi forsøker etter beste evne å gripe mulighetene og håndtere utfordringene som kommer vår vei – på alle nivåer i selskapet.

 

KOMPETENT

Fordi vi har dyktige ansatte
med bred erfaring og vi bruker
kunnskap til å oppnå
nye mål.

Det er en selvfølge at en byggeplass skal være trygg og sikker. Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe for MT-Byggteknikk.

Våre ansatte er MT-Byggteknikk sin viktigste ressurs. Vi tror at helse og trivsel på arbeidsplassen er lønnsomt. Både for den enkelte arbeidstaker og for MT-Byggteknikk som arbeidsgiver. De samme kravene stiller vi til våre samarbeidspartnere og leverandører. Slik sørger vi for en god sikkerhetskultur på alle våre byggeplasser.

Vi jobber hver dag med en forankring av vårt HMS-system, for å skape en åpen og aktiv sikkerhetskultur, og hvor kunnskap og kompetanse er den viktigste kilden til forankringen.

MT-Byggteknikk sitt kvalitetsmål er ALLTID å gjøre sine oppdragsgivere godt fornøyd med sine leveranser. Det oppnås via vår visjon «ALT – som avtalt», hvor vi skal fremstå som en Allsidig – Erfaren og Kompetent samarbeidspartner. Våre prioriterte virkemidler i det daglige er å opptre Forutsigbar og Løsningsorientert, som igjen kvalitetssirkler vår visjon «Alt – som avtalt».

MT-Byggteknikk anerkjenner det faktum at vår virksomhet har påvirkning på det ytre miljøet og bidrar til klimaendringer, både direkte gjennom vår egen aktivitet og indirekte gjennom vårt samarbeid med leverandører, underentreprenører og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker derfor å ta ansvar for miljøet og den påvirkningen vår virksomhet utøver på det.

Vi har forpliktet oss til å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner i prosjektene og i våre produkter og tjenester, ved aktivt å forebygge negativ miljøpåvirkning. Det gjør vi gjennom vårt medlemskap i organisasjonen Miljøfyrtårn, og følger deres krav og målsettinger.

Åpen søknad

Vi i MT-Byggteknikk er kontinuerlig på jakt etter nye medarbeidere, med kunnskap  og engasjement.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger