Torstein Fjerdingen Iselvmo

Styreformann, overordnet ansvar for drift og prosjektledelse

99 25 39 81
torstein@iselvmo.no

Monica Fjerdingen Iselvmo

Daglig leder, økonomi og regnskap, HMS

99 24 44 88
monica@iselvmo.no

Roar Aspaas

Regnskapsansvarlig og controller

90 98 21 24
roar.aspaas@iselvmo.no

Andreas Moen Strømsnes

Prosjektleder

91 77 70 21
andreas.stromsnes@iselvmo.no

Arne Hovdal

Prosjektleder

93 28 00 09
arne.hovdal@iselvmo.no

Stein Erik Fiskum

Prosjektleder

98 25 95 75
stein.erik.fiskum@iselvmo.no

Marius Stenseth

Anleggsleder

92 26 72 69
marius.stenseth@iselvmo.no

Lars Myhr

Anleggsleder

98 28 34 65
lars@iselvmo.no

Per Arne Fossum

Anleggsleder

97 41 58 50
per.arne.fossum@iselvmo.no

John Anders Welve

Anleggsleder

93 83 42 23
john.anders.welve@iselvmo.no

Roy Betten

Anleggsleder

93 46 38 82
roy.betten@iselvmo.no

For generelle henvendelser kontakt oss gjerne via kontaktskjema: